Tájékoztató a digitális oktatást támogató ingyenes internetszolgáltatásról

Tájékoztató a digitális oktatást támogató ingyenes internetszolgáltatásról

A tájékoztató és adatkezelési feltételek letöltése: SouthNet_ingyen_internet5

Kik jogosultak a 30 nap ingyen internetre?

A jogosultak körét a vonatkozó 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet határozza meg (az intézményekre vonatkozóan a nemzeti köznevelésről szóló törvény és a szakképzésről szóló törvény fogalomhasználata alapján).

A jogosultság feltételei:

a köznevelésben,
szakképzésben,
nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban, a veszélyhelyzettel összhangban elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarendben működő középfokú iskolával fennálló jogviszony.

Jogosult lehet

– az előfizetéssel rendelkező tanuló vagy helyette előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője, vagy
– az a személy, akinek előfizetését a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím alapján használja (pl. főbérlő, ingatlantulajdonos, használat átengedése);
– az előfizetéssel rendelkező pedagógus vagy oktató, vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult pedagógus vagy oktató erre jogosító jogcím alapján használja.

Nem jogosultak tehát a kedvezményre az általános iskolában és a felsőoktatásban tanuló diákok és ott tanító pedagógusok/oktatók akkor sem, ha jelenleg digitális oktatásban vesznek részt.

A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe.

Egy oktatási azonosítóval egyszer lehet igénybe venni a kedvezményt.

Mivel a szolgáltatónak a 2020. december hónapban kibocsátásra kerülő számlában kell a 30 nap időtartamú kedvezményt szerepeltetni, a kedvezményt úgy kaphatja meg a jogosult, ha igényét november 18-27. között regisztrálja a megadott felületen, és szolgáltatása létesített, vagy legkésőbb november 27-ig létesítésre kerül. Amennyiben a létesítés időpontja későbbi, mint november 27., a kedvezményt nem tudjuk érvényesíteni.

A kedvezményhez annak a köznevelési/szakmai képzési jogviszony fennállása feltétele, amely az igénylés alapjául szolgál. Ha ez a jogviszony megszűnik, a jogosultság is megszűnik.

Más nevén van az előfizetés, de egy háztartásban él vele tanuló/pedagógus, mi a teendő?

Ha a tanuló (vagy törvényes képviselője) / pedagógus a kedvezményre az 1. pontban leírtak szerint jogosult, annak az előfizetése alapján, aki lehetővé teszi a helyhez kötött internet szolgáltatás tanuló (vagy törvényes képviselője) /pedagógus általi használatát, a kedvezmény igényelhető.

Ilyen esetben az előfizető szolgáltató azonosítóival és a jogosult oktatási (OM) azonosítójával kell igényelni a kedvezményt.

Nagyszülő nevén van az előfizetés, de a jogosult tanuló vele él egy háztartásban, igénybe vehető a kedvezmény?

Ha a tanuló (vagy törvényes képviselője) / pedagógus a kedvezményre 1. pontban leírtak szerint jogosult, annak az előfizetése alapján (nagyszülő), aki lehetővé teszi a helyhez kötött internet szolgáltatás tanuló (vagy törvényes képviselője) / pedagógus általi használatát, a kedvezmény igényelhető. Ilyen esetben a nagyszülő szolgáltató azonosítóival és a jogosult oktatási (OM) azonosítójával kell igényelni a kedvezményt.

Több jogosult is van a háztartásban, többször is igénybe vehetjük a kedvezményt?

Egy vezetékes internet előfizetésre nem értelmezhető többszörösen igénybe vehető ingyenes internet-hozzáférés több jogosult esetén sem.

De például, ha egy házban az alsó szinten laknak a szülők, a felső szinten a nagyszülők, és külön előfizetéssel rendelkeznek, és a háztartásban van két középiskolás jogosult, akkor az egyik tanuló után a szülők, a másik után a nagyszülők vehetik igénybe a kedvezményt.

A jogosult középiskolás gyerek két háztartás között ingázik, mindkét háztartás jogosult így a kedvezményre?

Nem, a jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe.

Több jogosult gyermek van a háztartásban, melyikük azonosítóját használjuk a kedvezményhez?

Ilyen esetben bármelyik jogosult gyermek adataival igényelhető a kedvezmény. Egy vezetékes internet előfizetésre nem értelmezhető többszörösen igénybe vehető ingyenes internet hozzáférés több jogosult esetén sem.

Kinek kell igényelnie a kedvezményt? Az érintett tanulónak/pedagógusnak, vagy az előfizetőnek?

A kedvezményt mindig a jogosultnak kell igényelnie, tehát

– az előfizetéssel rendelkező tanulónak (tanuló törvényes képviselőjének) / pedagógusnak,
– vagy annak az előfizetőnek, akinek az előfizetését a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím alapján használja (pl. főbérlő, ingatlantulajdonos);
– annak a személynek, akinek az előfizetését a jogosult pedagógus vagy oktató erre jogosító jogcím alapján használja (pl. főbérlő, ingatlantulajdonos).

Ha más nevén van az előfizetés, amit a jogosult tanuló/pedagógus használ, szükséges-e igazolni a köztük fennálló jogviszonyt (pl. albérlet, ingatlanbérlet, törvényes képviselet stb.)?

Nem kérjük erre vonatkozó dokumentum feltöltését az igénylőtől, azonban a jogosult büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a szolgáltató felé, hogy az ingyenes szolgáltatás igénybevételének feltételei fennállnak.

Hol kell igényelni a kedvezményt?

A szolgáltatónak küldött e-mail üzenetben november 18-27. között.

Miért csak november 18-27. között igényelhetem a kedvezményt?

A vonatkozó 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet szerint a díjmentességet a decemberben kibocsátott számlában kell feltüntetnie (érvényesíteni) a szolgáltatónak. Ennek teljesítése csak úgy lehetséges, ha az igények november 28-ig beérkeznek a szolgáltatóhoz.

Milyen adatokat kell megadnom az igényléshez?

A személyes adatokon túl az igény feladásához:
– egy számlára (a számla felső, középső részében található ügyfélazonosítóra),
– valamint a jogosultság alapjaként az oktatási jogviszonyt bizonyító ún. oktatási (OM) azonosítóra lesz szükség,
– és az igénylésre való jogosultsági feltételek fennállására vonatkozó, büntetőjogi felelősség tudatában megtett nyilatkozatra.

Mi történik, ha nem adom fel időben az igénylést?

A kedvezmény igénybevételéhez igényét a szolgáltató e-mail címére küldött e-mailban november 18-27. között jelezned kell, különben nem tudjuk a rendelet előírásainak megfelelően a december hónapban kibocsátásra kerülő számlájában érvényesíteni a kedvezményt.

Visszamenőlegesen tudom-e érvényesíteni a kedvezményt?

A rendelet előírásai szerint a szolgáltatónak 2020. december hónapban kibocsátásra kerülő számlában kell jóváírnia a kedvezményt, ezért utólag nincs lehetőség a kedvezmény érvényesítésére.

Milyen szolgáltatásra vonatkozik a kedvezmény?

A vonatkozó 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet határozza meg, hogy a jogosultság milyen szolgáltatásra vehető igénybe. E szerint csak helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatásra, azaz vezetékes internetszolgáltatásra vehető igénybe.

Nem vehető igénybe mobil internet-hozzáférési szolgáltatásra akkor sem, ha azt egy hozzáférési ponton, helyhez kötött szolgáltatásokhoz hasonlóan használják. Mivel a kedvezmény csak a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozik, értelemszerűen nem vehető igénybe vezetékes vagy mobil hang szolgáltatásra, vagy tv (műsorterjesztési) szolgáltatásra sem.

Ha most igénylek új szolgáltatást, igénybe vehetem a kedvezményt?

Igen, a kedvezmény új előfizetéssel is igénybe vehető, de mivel a szolgáltatónak az előírások szerint 2020. december havi számlában kell szerepeltetni, így ez csak akkor lehetséges, ha a létesítés és az ingyenes internetre vonatkozó igénylés is megtörténik november 27-ig. A kedvezmény a szolgáltatás létesítésnek időpontjától törthavi módon érvényesül november hónapra, ami a decemberben kibocsátásra kerülő számlán lesz majd látható.

Amennyiben a létesítés időpontja későbbi, mint november 27., a kedvezményt nem tudjuk érvényesíteni. (Pl. november 20-i létesítés esetén a vezetékes internet szolgáltatás november 20. és november 30. között kerül kedvezményezésre. November 28-i létesítés esetén nem tudjuk a kedvezményt biztosítani.)

A kedvezmény a decemberben kiállított számlán jelenik meg.

Igénybejelentés

501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete szerinti
ingyenes internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

I. Az ingyenes internet igénybevételének alapvető és együttes feltétele:
– nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban való részvétel tanulóként vagy pedagógusként/oktatóként és
– olyan középfokú iskolával fennálló jogviszony, ahol más kormányrendelet alapján, azzal összhangban tantermen kívüli, digitális munkarend került elrendelésre.
(A 484/2020.(XI.10.) Korm. sz. rendelet alapján az iskolák a középfokú oktatásban a 9. osztálytól felfelé működnek digitális munkarendben.)

A felsoroltak alapján jár az ingyenes internet valamennyi középiskola 9-12. osztályosainak és a középiskolák tanárainak vagy szakoktatóinak.

II. Alulírott jogosult az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete szerinti ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényemet az alábbi adatok megadásával jelzem a hírközlési szolgáltató felé.

III. Jogosultsággal érintett előfizetés adatai  – IV. Jogosult és jogosultság adatai

(amennyiben nem rendelkezik vele, kérjük hagyja üresen a mezőt)
Kérjük adja meg a címet, ahol igénybe veszik az internet szolgáltatást, az alábbiak szerint: TELEPÜLÉS, UTCA, HÁZSZÁM/HRSZ
Kérjük adja meg telefonszámát, hogy szükség esetén fel tudjuk keresni Önt.
Kérjük válassza ki a jogosultság jogcímét.
Nem kötelező kitölteni.
tanuló esetén a diákigazolványon található oktatási azonosító, pedagógus esetén a pedagógus igazolványon található azonosító)
(település neve, utca, házszám, emelet, ajtó)
Nem kötelező kitölteni.
Az oldalon található adatkezelési tájékoztatót elolvastam, az abban leírtakat tudomásul veszem és elfogadom. A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe! VI. Alulírott jogosult büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom a szolgáltató felé, hogy az 501/2020. (XI.14.) Korm. rendelet szerinti ingyenes szolgáltatás igénybevételének feltételei fennállnak és az igénybejelentés valós adatokat tartalmaz. Az Adatkezelési Tájékoztatót az igénybejelentés megtételét megelőzően megismertem. VII. Alulírott vállalom, hogy amennyiben az igénybe vett kedvezményre mégsem voltam jogosult, a szolgáltatást díját annak kamataival azonnali hatállyal egy összegben megfizetem.
=

V. A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe!

VI. Alulírott jogosult büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom a szolgáltató felé, hogy az 501/2020. (XI.14.) Korm. rendelet szerinti ingyenes szolgáltatás igénybevételének feltételei fennállnak és az igénybejelentés valós adatokat tartalmaz. Az Adatkezelési Tájékoztatót az igénybejelentés megtételét megelőzően megismertem.

VII. Alulírott vállalom, hogy amennyiben az igénybe vett kedvezményre mégsem voltam jogosult, a szolgáltatást díját annak kamataival azonnali hatállyal egy összegben megfizetem.

Kérjük az azonosításhoz a jogosultságot igazoló okirat másolatát is mellékeljék. (személyi igazolvány, lakcím kártya, diákigazolvány, munkáltatói igazolás) melyeket csak az ingyenes internet hozzáférés biztosításához használunk fel.

Igénylés beküldése e-mailben is lehetséges: info@southnet.hu

Az e-mail formában történő igényléshez kérjük töltse le a word dokumentumot, majd azt kitöltve juttassa el nekünk e-mail címünkre.

igénylő nyomtatvány letöltése

A tájékoztató és adatkezelési feltételek letöltése: SouthNet_ingyen_internet5

Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/496 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsai (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbiakban megjelölt Adatkezelő az alábbi tájékoztatást adja:

1. Kezelt személyes adatok

A Southnet mint internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltató az 501/2020. (XI.14.) Korm. rendelete szerinti ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény jogosult általi bejelentésével kapcsolatban az alábbi személyes adatokat kezeli a hírközlési szolgáltatásra vonatkozó adatokon kívül, amennyiben a tanuló/pedagógus-oktató személye nem azonos a jogosult személyével:
– tanuló/pedagógus-oktató jogosultságot megalapozó érvényes diák/ pedagógus igazolvány szerinti neve
– tanuló/pedagógus-oktató jogosultságot megalapozó érvényes diák/pedagógus igazolvány szerinti oktatási azonosítószáma (11 jegyű OM szám).

2. Adatkezelés célja

Az 501/2020 (XI. 14.) Korm. rendelete szerinti ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény teljesítése

3. Adatkezelés jogalapja

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont és 501/2020. (XI. 14) Korm. rendelet)

4. Adatkategória célzott törlési ideje

501/2020. (XI.14.) Korm rendelet szerinti ingyenes internet- szolgáltatás megszűnését követő 8 év.

Internet villámgyorsan

Internet villámgyorsan

Internet

Helló Világ!

Üdvözlet! Ez az első saját WordPress-bejegyzés. Módosítható, vagy törölhető, aztán megkezdhető a honlap tartalommal történő feltöltése!